Neuro Linguistic Programming – NLP הינה גישה הכוללת אוסף טכניקות שמטרתן שינוי הרגשה  ותגובה, או במילים אחרות:  שינוי רגשי שמטרתו שינוי התנהגותי.

הרעיון מבוסס על כך שאנו מגיבים בהתאם למה שאנו מרגישים, ולכן אם נשנה את ההרגשה – נוכל לשנות את התגובה שבאה לידי ביטוי כהתנהגות.
לדוגמא: אם בסיטואציה מסוימת אנו חשים פחד, נגיב תגובת פחד – נקפא על מקומנו או נרתע.
אם התגובה הזו לא רצויה לנו, ואנו רוצים להגיב אחרת – צריך לשנות את הרגשת הפחד.
כשנרגיש אחרת – נגיב אחרת.

את זה (ועוד הרבה) עושה ה-NLP.

השם NLP  מתייחס לשלבים שקושרים את התייחסותו של אדם לאירוע:

Neuro = N – עצבי
המערכת העצבית שבמוח קולטת באמצעות החושים שלנו את כל מה שקורה בסביבתנו.
כל אירוע שנקלט במוחנו מקבל פירוש שהוא אישי וייחודי לנו. זו הסיבה שכל אחד מגיב באופן שונה לאירועים זהים.

Linguistic = L – שפתי
פירוש האירוע, כפי שנקלט ע"י המוח, בא לידי ביטוי בשפה המילולית ובשפה הלא מילולית – הלא היא התגובה / ההתנהגות שלנו.

פירוש זה הוא המפתח לתקשורת האישית והבין-אישית שלנו.
במילים אחרות: הפירוש הוא זה שאחראי למילים שנגיד ולהתנהגות שלנו בעקבות האירוע.

Programming = P – תכנות
התקשורת שלנו (שפת הדיבור וההתנהגות)  מייצגת את הרגשתנו.
כאשר נשלוט בהרגשתנו בסיטואציה מסוימת, גם התקשורת שלנו (המילולית והלא-מילולית) תשתנה.

במילים אחרות: NLP  מספקת טכניקות שמטרתן לסייע לנו לבצע שינוי ריגשי-התנהגותי, לשלוט ברגש ולהחליט על דפוסי ההתנהגות הרצויים לנו.

 

חשוב לדעת

השינוי הוא תהליך המתבצע ע"י יצירה, ציור, דמיון, סיפור ומשחק – שמטרתם לבחון  דפוס התנהגות קיים, להגדיר דפוס התנהגות חדש/רצוי ולבצע את השינוי הרצוי.

זה אולי נשמע ארוך, אך ההיפך הוא. התהליך מהיר ויעיל.

התוצאות מתהליכי ההנחיה ב-NLP מהירות בהשוואה לגישות מקבילות.

השינוי יתבצע רק במידה שהמונחה וסביבתו לא יפגעו מהשינוי ובמידה שהשינוי לא יגרום להפסד כלשהו. הבדיקה תיעשה לפני השינוי.

השינוי אינו כרוך בשימוש בתרופות.