אסתי ויסמן

Trainer, Master NLP

מחיי הילדים

מחשבות והרהורים… 

מקרים וסיפורים.. 

מוזמנים לקרוא באהבה